Jak przekazać jeden 1% podatku na rzecz dzieci niepełnosprawnych?

Wpisz nasz nr KRS 0000340997 i nazwę:

PSONI Koło w Chorzowie” w swoim zeznaniu podatkowym.