Zapisy do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Chorzowie trwają przez cały rok kalendarzowy:

– telefonicznie pod nr 32 246 11 62

– poprzez naszą stronę internetową

–  lub osobiście w siedzibie placówki

Do OREW przyjmujemy dzieci na podstawie:

  • Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami
  • Orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych

Decyzję o  przyjęciu do OREW podejmuje Dyrektor, decyzja ma formę pisemną.

Napisz do nas poniżej, aby otrzymać więcej informacji!