Warsztaty Terapii Zajęciowej

 WTZ prowadzony przez Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Chorzowie działa od 1 sierpnia 1994 r. Powstał z inicjatywy rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych działających w chorzowskim Kole PSONI. Obecnie skupia 60 osób  – w zdecydowanej większości z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności i zdiagnozowanym znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Obecnie zajęcia terapeutyczne prowadzone są w 12 pracowniach. Wszyscy uczestnicy WTZ biorą udział w zajęciach usprawniania ruchowego, psychoterapii indywidualnej i grupowej. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do rehabilitacji społecznej podopiecznych, umacniania wszelkich poczynań zmierzających do samodzielnego życia.

Warsztaty  Terapii Zajęciowej realizują zadania z zakresu  rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

 

Działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chorzowie WTZ .:

– rehabilitacja społeczna,

– terapia zajęciowa,

– terapia pracą,

– usprawnianie ruchowe i manualne,

– terapia psychologiczna i pedagogiczna,

– współpraca z rodziną w zakresie terapii i doradztwa.

 

Zajęcia w Warsztacie odbywają się w następujących pracowniach:

 1. Umiejętności Społecznych,
 2. Rękodzieła Artystycznego,
 3. Rzemiosła Artystycznego,
 4. Ceramiczno – Garncarska,
 5. Zawodowa –Podpałki,
 6. Krawiecko –Tkacka,
 7. Ikebany,
 8. Witrażu,
 9. Multimedialna,
 10. Artystyczna,
 11. Introligatorska,
 12. Ogrodnicza.

 

Wszyscy uczestnicy  naszego Warsztatu to osoby niepełnosprawne intelektualnie ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Więcej informacji na www.wtzchorzow.republika.pl i na facebooku