Krystyna Dołęgowska – Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Chorzowie

Andrzej Pytel – Wiceprzewodniczący Zarządu Koła PSONI w Chorzowie

Ilona Stawicka – Sekretarz Zarządu Koła PSONI w Chorzowie

Elżbieta Gibas – Skarbnik Zarządu Koła PSONI w Chorzowie

Liliana Łukowicz – Członek Zarządu Koła PSONI w Chorzowie / Elektor Koła PSONI w Chorzowie